Matemàtiques

TASCA DIA 9/06/2020

Aquesta setmana us proposem que realitzeu aquests problemes que trobareu en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1YTQ7b4XgV0ZVVZNYjn7AwqOZoZTwe8ut/view?usp=sharing

TASCA DIA 2/06/2020

Per tal que no se’ns oblidi les taules de multiplicar, us hem preparat aquesta activitat:

https://drive.google.com/file/d/1ByY1qSU4KQkGQRovia_iqwWYwfIn3zan/view?usp=sharing

TASCA DIA 26/05/2020

 Heu de resoldre els problemes que trobareu en el següent enllaç. Si no teniu prou espai per contestar-los en el mateix requadre, ho podeu fer al costat, darrera del full, en un full a part… tot indicant el número de problema que esteu realitzant.

https://drive.google.com/file/d/1ndL9Nwayg43-ujkhxzPnPzLeXpQUgGY3/view?usp=sharing

 TASCA 24/03/2020

Matemàtiques: 2 fulls d’operacions que trobareu en el següent enllaç
https://drive.google.com/file/d/17IX_4UP8evsT3PdsdAvkPU0DnD2pAi0b/view?usp=sharing

TASCA DIA  31/03/2020

Matemàtiques: Resolució dels problemes del següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1qGGjScgoCjyfQ_mPMVmmUzppKyCLAFVj/view?usp=sharing

TASCA DIA 14/04/2020

Matemàtiques: heu de fer les activitats de repàs dels diners amb els seus problemes que trobareu en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1N_ifKUhWiNU1yXJPPUPzZiSiq6p0gaeR/view?usp=sharing

TASCA DIA 21/04/2020

Matemàtiques: heu de fer la feina sobre les unitats de mesura de longitud i de temps que trobareu en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1NEEOwsM_v61gnJTkILNy4L5ewWb_yfJr/view?usp=sharing

TASCA DIA 23/04/2020

Matemàtiques: heu de fer la feina sobre les unitats de mesura de longitud i de temps que trobareu en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1NEEOwsM_v61gnJTkILNy4L5ewWb_yfJr/view?usp=sharing

TASCA DIA 28/04/2020

Matemàtiques: heu de fer les activitats de mesures de massa que trobareu en el següent link:

https://drive.google.com/file/d/1j_1gIzIi_c2MzXn-VYJQIz-HqsIKg1GE/view?usp=sharing

 TASCA DIA 5/05/2020

Matemàtiques: realitzeu aquestes feines sobre el perímetre i les àrees de diferents figures. Les trobareu en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1eYSGlppd7yPFewXd48uPSFPso4Gn6jNg/view?usp=sharing

TASCA DIA 12/05/2020

heu de fer els problemes que trobareu en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/13VESoc2vMfvKY2ASAx7MMYf64eGZud75/view?usp=sharing

TASCA DIA 19/05/2020

 heu de fer les feines de geometria que trobareu en el següent link:

https://drive.google.com/file/d/1kooj_vM25AdGJBLpLSPdo6XflaRN30IM/view?usp=sharing