Mates

Fem les taules de multiplicar
Sudoku
La multiplicació com a suma repetitiva
Quan valen totes les maduixes que surten, tot mirant el preu de cada una?
Qui viu a cada bloc?
De quin nombre està més aprop …
Estudiem els nombres decimals
Completem el requadre en funció dels nombres que surten a la ruleta
Col.loca els nombres de la dreta al lloc corresponent.
Posem euros dins la bossa
Quin nombre de la serie toca?
Sóc a la casella 14 i m’ha sortit un cinc. On vaig?
Quin és el doble del nombre proposat
De les dues cartes, quin és el nombre més gran i més petit que pots fer?
Quin signe li correspon?
Quina hora és?
Quants dies, hores i minuts hi ha en…
Posa el signe correcte
Arrodonim avall
Arrodonim amunt
Fem càlcul mental
Amb les monedes que tinc, puc comprar?
Completa les caselles de tal manera que els de dalt sumin els de sota
Quin és el nombre més gran?
Joc de l’Oca Fem series de cinc en cin Mirant el preu de cada producte, completem els requadres.
Dividim sense decimals
Fem operacions de nombres amb parèntesi
Aprenem a dividir
Trobem quin és el signe correcte per complir la igualtat
Quantes multiplicacions pots fer amb 2 minuts?
Aprenem a fer multiplicacions com a sumes repetitives
Completa la suma en diferents nivells
Multipliquem nombres
Fem divisions
Què vol dir dividir?
Quin signe fa complir la igualtat?
Fem sumes de tres xifres
Omple els forats Multipliquem per la unitat seguida de zeros Restem amb nombres de tres xifres